USP Tonga Campus Staff

Photo : USP Tonga Campus Staff Photo

Back row – (left – right) : Courtney Melekiola, Silina Malungahu, Ikuna Tuaimei’api, Tevita Nafe, Hepisipa Pau’u, ‘Anaseini Vaitaki, Manase Halahingano, Betty Manuofetoa, Finau Kakala, Siu Nafe, Sipe Taumoe’anga, Nofofonua Hakaumotu, Afuafu Kautoke, ‘Amanaki Tu’itavuki.

Front row ( left –right) : Fifita Lolohea, Katarina Foliaki, Melefue Puloka, Heti Veikune, Monika Kama, Pipiena Ikamui, Teukava Finau, Dr. Robin Havea (Campus Director) , Dr. Seu’ula Johansson-Fua (IOE Director) , Dr. ‘Uhilamoelangi Fasi, Dr. Mo’ale ‘Otunuku, ‘Unaloto Puloka, ‘Akapei Lātū, ‘Ana Ve’ehala Fe’iloaki , ‘Ofa Lupeitu’u.

Absent – Lofan Tupou, Frederick Faiva’ilo, Malesiale Lātū, Mele Fa’oliu, Peseti Vea.

USP Chat Service
Lets start: